כמה זה בערך 100 גרם (גלידה) בכוס? כאילו כוס מלאה? חצי כוס?

שאלות קשורות