כן לפני שבועיים X

כן.. חבל X

אוף אהבתי אותם: ( X

כן דווקא אהבתי אותם X

שאלות קשורות