חודש הגיזום של עץ הלימון - באיזה חדש בשנה מומלץ לגזום עץ לימון?

זיווה בוקר טובעץ בחצר הבית בבותסןיגזם תמיד בכל עונהתמיד יוצאים לגינה עם שני כליםמזמרהומחברת ביד של המזמרה מסירים עף פה ושםמחדירים אור ושמש מנקים ענף יבשמדללים שני ענפים מתנגשיםומעצבים כך שלא תהיה התנגשות בין עציםועכשיו בגשמי החורף הראשוניםיוצאים עם דשן חנקת אשלגןומפזרים על פני הקרקע 200 גרם לעץ לא קרוב א העץעודד יפהמנהל המעבדה X

עונת הגיזום להדרים היא מיד לאחר סיום הקטיף. או באביב המוקדם. אם יש ענפים או ענפונים שהתיבשו, יש להסירם כל השנה. מצטער שאיני משורר כמו המשיב הקודם. אבל מותר לשאול שנית אם משהוא לא ברור. X

שאלות קשורות