מצטייר או מצתייר?

2 תשובות

מצטייר

מצטייר.

שאלות קשורות