מצטייר או מצתייר?

מצטייר X

מצטייר. X

שאלות קשורות