מה יראה טיס חלל הנמצא על הירח בזמן שעל הארץ יש ליקוי חמה מלא?

שואל השאלה:וגם: מה יראה טיס חלל הנמצא על הירח בזמן שעל הארץ יש ליקוי ירח מלא? X

בזמן ליקוי חמה הוא יראה ליקוי כדור הארץ. ובזמן ליקוי ירח יראה ליקוי חמה. X

בזמן ליקוי חמה מלא הוא לא יראה את כדור הארץבזמן ליקוי ירח מלא הוא לא יראה את השמש X

שאלות קשורות