איך הכי נכון לכתוב כתובת באיביי? ומה זה state? תודה!

שם רחוב + מספרSTATE זה מדינה X

State זו מדינה בארהב, אז אם את בישראל, את בוחרת מרשימת הcountry.שם רחוב+ מספר (אות ראשונה גדולה בשם הרחוב). מיקוד לברר באתר הדואר. X

State זו מדינה. X

בStare באיביי רושמים את האזור בארץ, לדוגמא: Hatzafon. X

שאלות קשורות