למה יש שמועות שאמיטב בצאן מת והאם זה נכון?

אלה רק שמועות ורכילות זולה, אל תקראו רכילות זולה! X

שאלות קשורות