מסתה של משאית היא 5000 קילוגרם. מהו משקלה על פני כדור הארץ? חללית ובה אסטונאוטים יוצאת אל הירח. מסתם הכוללת של האסטרונאוטים היא 1200 קילוגרם א. מהו משקלם על פני כדור הארץ? ב. מהו משקלם על פני הירח? ג. מהי מסתם על פני הירח?

משקל המקאית 5000 קילו.החללית שוקלת 1200 על פני כדור הארץו200 בירח. לא בטוחה שזה נכון זה חומר ישן X

יחידת משקל היא ניוטון. ניוטון זה 100 גרם. 5,000*100=500,000 ניוטון. זהו המשקל של המשאית על פני כדור הארץ. א. 1200*100=120,000 ניוטון. ב. משקל על פני הירח קטן פי 1.67; 120,000:1.67=71,856 ניוטון. ג. מסה לא משתנה אלא אם גורעים ממנה או מוסיפים לה לכן המסה תישאר 1,200 גם על פני הירח. בהצלחה. X

תאוצת הכובד על־פני כדוהא היא 9.7801 מטר לשנייה בריבוע.תאוצת הכובד על־פני הירח היא 1.622 מטר לשנייה בריבוע.לפיכך:1. 5,000 קג או 48,901 ניוטון.2. א. 1,200 קג או 11,736 ניוטון.2. ב. 199 קג או 1,946 ניוטון.2. ג. 1,200 קג. X

שאלות קשורות