דחוף. מה קורה אם שותים סתם אקמול.

זה יכול לעשות את ההשפעה ההפוכה, זה לא בריא. X

זה פוגע בכבד לא כדאי X

שאלות קשורות