מסילות רכבת בנויות מפסי מתכת המחוברים ביניהם בקורות עץ. בין פסי המתכת משאירים רווחים. למה?

כי ברזל מתרחב כשהוא מתחמם והרכבת נוסעת על זה מהר ולא רוצים שהיא תסטה מהמסלול X

שאלות קשורות