איך כותבים נכון- אני יושנת כרגע, או אני ישנה כרגע?

אני ישנה כרגע. X

אני ישנה... X

אני ישנה כרגע.. X

ישנה.אבל את ערה כרגע X

ישנה X

משפט לא תיקני. מבחינה לשונית, לוגית ועוד..אי אפשר לדבר כשישנים ובטח לא לכתוב.. לכן שתי הצורות טעות.אני ישנה אומרים בלי כרגע X

הפועל ישן שייך לקבוצת פעלים הנקראים פעלי מצב, הבאים בבינוני של בניין קל במשקל פָּעֵל ולא במשקל הרגיל פּוֹעֵל. למשל הפעלים: גדֵל, חפֵץ, קטֵן, רעֵב, שבֵע ושמֵח. פעלים אלה לא מציינים פעולה ממש אלא מצב, והם שרידים לצורת פועל שהיתה נפוצה למדי בעברית העתיקה. יש במקורותינו גם: אָהֵב, ירֵא, עשֵן, שמֵן ועוד, המשמשים כפעלים ולא כשמות תואר.גם הפועל יָשֵן הוא פועל מצב, ולכן צורת הבינוני שלו היא יָשֵׁן (ולא יושן). אז התשובה הנכונה היא ישנה. X

שאלות קשורות