באילו מקרים נפגעת ריבונות של מדינה?

שפולשים אליה,שהיא לא יכולה לדאוג לעצמה,שהשלטון נופל. X

שאלות קשורות