שאומרים שימדורה / שימדורה שלי מה זה אומר? באיזה שפה זה?

אהוב ליבי בערבית מרוקאית.. X

זה במרוקאית.. X

שאלות קשורות