מדוע יש שמואל ב אם שמואל מת בשמואל א?

במקור - בכתבי היד - ספר שמואל היה ספר אחד.רק מאוחר יותר בשל כמות הטקסט הרבה, חילקו את הספר לשני חלקים. (אחד עד סוף תקופת שמואל ואחד מהתקופה שלאחריו )דבר דומה יש גם במלכים א ומלכים ב (וגם דברי הימים א, וב, ) שהם בעצם ספר אחד. X

שאלות קשורות