עוד מישהו קיבל יום צו גיוס ל16 ביולי 2017?

חברה שלי מתגייסת בתאריך הזה רק ב2016. X

שאלות קשורות