איך כותבים בערבית אבא?

אבא - אב

- אב, אבא

יא יאבא

ככה רושמים

אב.

אב (אליף ובא-פתחה מעל האליף)

שאלות קשורות