איך כותבים בערבית אבא?

אבא - אב X

- אב, אבא X

יא יאבא X

ככה רושמים X

אב. X

אב (אליף ובא-פתחה מעל האליף) X

שאלות קשורות