דחוף מה דומה ומה שונה בין תנועת ההשכלה לתנועת החסידות?

דומה ששתיהן תנועות, כלומר קבוצות של אנשים בעלי מאפיינים משותפים שהתחברו יחד כקבוצה שמנהלות אורח חיים מסוים. ושונה שתנועת ההשכלה היא מדעית זאת אומרת היא עוסקת במדע, ולעומת זאת תנועת החסידות היא דתית, כלומר היא עוסקת בדת היהודית. X

שאלות קשורות