איזה עדה זה פורמן?

נראלי גרמני כי כל המן בסוף זה גרמני X

שואל השאלה:אבל גם אני מן בסוף ואני לא גרמניה.. X

מה הקשרהשם משפחה מהעדה הגרמני..גם שלי מסתיים במן ואני לא גרמנייה X

שאלות קשורות