מה יותר יפה גלח או מארינס? (התספורת לצד שכל הבנים עושים)

מארינסס אווח אבל רק לשיער חלק X

זה תלוי לדעתי, יש כאלה שיפה להם *ברמות* מארינס ויש כאלה שזה ניראה זוועת עולם עליהם.ליתר ביטחון - גלח. X

מארינס X

מארינס ברור גלח לא יפה כבר X

כל דבר כל דבר שהוא לא מארינס ולא מוהיקן X

שאלות קשורות