ספרדים הייתם יוצאים עם אשכנזים? אשכנזים הייתם יוצאים עם ספרדים?

נראלי כן, זה תלוי בבן אדם ולא במוצא שלו X

אני ספרדייה אבל לא הייתי יוצאת עם אשכנזי) לא בקטע גיזעני ( X

לא הייתי יוצא אם אשכנזים גם אם ישלמו לי,בזמן אחרון אני רואה שלמלא אשכנזיים לא אכפת מהילדים שלהם, ואני לא אצטט את המיקרים X

מה זה פאקינג משנה ואי -_- X

אני מעורב אז זו לא חכמהאבל ברור שכן.. ממש לא אכפת לי מה המוצא של בן אדם, יש לי חברים טובים שהם ספרדים, יש לי חברים טובים שהם אשכנזים, יש כאלו מעורבים, ותאמת? אף אחד לא רואה הבדל בניהם. X

ספרדים הייתם יוצאים עם שחורים ושחורים הייתם יוצאים עם ספרדים** (אם אתה לא יודע למה סיבת השאלה אז תבדוק... ואני לא גזען) X

אני גם ספרדיה וגם אשכנזיה אז לא אכפת לי X

לא הייתי יוצאת עם אשכנזי. לא שאני גזענית, אני פשוט מעדיפה מישהו מהעדה שלי. X

בטח מה הגזענות הזאת יא בני זונות X

שאלות קשורות