מהו מימוש עצמי ומעורבות חברתית?

מימוש עצמי- כשבן אדם מצליח להשיג מה שהוא רוצה לעשות ולבטא את עצמו בדרך כלשהי שמאפיינת אותו ואת הרצונות שלומעורבות חברתית-תרומה לקהילה ולהיות חלק מהעשייה למען הקהילה X

שאלות קשורות