מה זה דלביוב? אני רואה את זה הרבה באתר..

מטומטם (ברוסית) X

וזה קללה X

שואל השאלה:אבל טופוי זה מטומטם.. X

טופוי זה במילה רגילה ודלביוב זה בגסות X

שאלות קשורות