בת כמה ובאיזו כיתה נועה קירל?

בת 14 כיתה ט X

14 / 15שזה כיתה ט X

ט השנה היא תיהיה 15 X

שאלות קשורות