מה הבדל בן המילה עם למילה אם?

עם זה ביחד. הולך עם אחיו ליםאם זה לו. אם תלך לבד תהייה עצוב X

אם-תנאי דוגמא: אם תביא לי את הכדור אני אביא לך לשחקעם-הוספה של דבראיש דוגמא: אני הולך לקולנוע עם אלון X

עם =בנוסףלמשל: נלך עם שושנה, רחל, ועם רבקהאם=תנאילמשל: אם דני לא יהיה אמיתי, אז בחורות לא ירצו אותוכל טוב X

עם- זה ביחד עם מישהו/ משהו בדכ..אני הולכת לטיול עם הילד.אם- זאת מילת תנאי בדכ.אם לא תלך לישון אני.. X

שאלות קשורות