מה קרה לאימא של צוקו באוואטר?

היא מתה לא נראה לי שאומרים למה X

מה שהוא אמר XDD X

בחיים לא נדע X

יש קומיקס שמתאר את המסע שלו בחיפוש אחריה זה בזמן שבין הסוף של אנג להתחלה של קורה X

שאלות קשורות