תוך כמה זמן לוקח בערך מאז שעושים צילום שיניים לגשר עד שעושים את הגשר? וזה אפשרי לעשות גשר רק בשיניים התחתונות נכון?

1. כמה חודשים2. בטח X

ברור שאפשר רק בשיניים התחתונות X

שאלות קשורות