מה זה אומר 5.8 feet?ֿ כמה זה בסמ /מטר?

176.78458 סמ X

1.70 כמעט בדיוק X

שאלות קשורות