רושמים סבתא רבתה/א או רבה/א?

רבתא X

סבתא רבתאסבא רבאקישורים מצורפים:~ X

רבתא. X

עם א. סבתא רבתא וסבא רבא X

רבתא. המילה היא בארמית והסיומת הנהוגה בשפה זו היא א. לעומת זאת, בעברית יש לומר: סב גדול, סבה גדולה (סב - סבא, סבה - סבתא). מקווה שהעשרתי את הידע הלשוני שלך (-; X

סבתא רבתאסבא רבא X

שאלות קשורות