תגידו 2 חובות ו2 זכויות של האזרח במדינת ישראל בקשה זה דחוף מישהו יודע תתשובה?

2 זכויות -הזכות לקבל דרכון ישראלי ולעשות בו שימוש חוקי.הזכות לצאת מהמדינה ולחזור אליה בכל עת (זכות זו מוגבלת לפעמים בצווים מיוחדים).2 חובות - שירות צבאיהצגת דרכון ישראלי X

חובותתשלום מסשירות צבאיזכיותאמונה באלוהים (הזכות לדת)לבחור מה נכון ולא נכון לדעתך (הזכות למצפון) X

שאלות קשורות