מהי בירוקרטיה - מה זה בדיוק ביורוקרטיה? אף פעם לא הבנתי מה זה.

שלטון המנהלים והפקידים X

שלטון פקידות בדרך כלל מדובר על הליך ארוך ומיגע בכדי שדברים יזוזו כמו ביטוח לאומי בנקים וכדומה X

שאלות קשורות