שתיתי אלכוהול אתמול בלילה ומתפוצץ לי הראש מתי אני יכול לבלוע אקמול פוקוס?

מגיע לך ימושפע X

24 שעות אחרי ששתית X

שואל השאלה:שב בשקט! X

שאלות קשורות