מה זה סהכ?

סך הכול X

סך הכל X

סך הכל. X

סך הכל, סיכום של נושא כלשהו או מספר X

ראשי תיבות של סך הכל X

סהכ=סך הכל X

זה אומר: סך הכל, רק בראשי תיבות X

סך הכל זה הקיצור שלו X

סך הכל סהכ זה קיצור X

שאלות קשורות