מה כבד יותר? מימן או האויר? נימוק

האוויר כבד יותר ממימן, זאת מסיבה פשוטה אחת: האוויר הוא בעצם אוסף של כל הגזים הקיימים באטמוספרה, שמימן נכלל בהם, כלומר מכיל יותר מסוג גז אחד, בין היתר גם גזים הכבדים ממימן. X

שאלות קשורות