איזה חוקים היו להיטלר?

להרוג את הגזעים הנחותים?:O X

לאחר שהתגבר על מתנגדיו מבחוץ (שופטים, יהודים, מתנגדים ועוד) היטלר מתפנה לטפל במתנגדיו בקרב המחנה הנאצי, מרביתם בקרב אנשי ה-SA, גוף שהפך למאיים: חצי מיליון איש בעל כוח ותחמושת. (ה-SA, פלוגות הסער, הוקמה בראשית דרכה של המפלגה הנאצית, חבריה היו מובטלים ופוחזים שהיטלר גייס לשורותיו והפכו לנאמניו. תפקיד הארגון היה לאבטח את ההפגנות של המפלגה ולפוצץ את הפגנותיהן של המפלגות האחרות, אך מכשתם הצורך בתפקיד זה והיטלר הקים יחידות אחרות לביצוע פעולות מיוחדות עבורו, נוצרה התנגדות בקרב הארגון). דרישותיהם של אנשי ה-SA:א. יצירת מהפך חברתי (סוציאליסטי) נוסף.ב. הפיכת ארגון ה-SA לצבא של המדינה ומינוי ארנסט רהם (מפקד ה-SA) לשר הצבא.היטלר התנגד לשתי דרישות אלו כיוון שהיו מנוגדות לאינטרסים האישיים שלו: היטלר היה אנטי סוציאליסט, ויצרת מהפך חברתי ירחיק ממנו את בעלי ההון להם היה זקוק. היטלר רצה צבא שילחם בקרב ולא חבורה של אנשים שאינם מיומנים בכל הקשור לנשקים מתקדמים (טנקים, צוללות ועוד). כמו כן הצבא (הוורמאכט) הבטיח אמונים אישית לנשיא (היטלר) ובכך סיפק להיטלר מקום בטוח.לכן ב- 30.6.1934 חיסל היטלר את צמרת פלוגת הסער: אלף בעלי שירות ציבורי, מפלגתי וצבאי שבניהם נכללו ארנסט רהם ופון שלייכר (ראש הממשלה לשעבר). במקום ה-SA תפס ה-SS את מקום השמירה והפך לגרעין מוביל בצבא. X

נאציפיקציה - התבססות המשטר הנאצי:מרגע עליתם של הנאצים לשלטון הם החלו בתהליך הנאציפיקציה: הפיכת גרמניה המשטר והחברה - לנאצית. הנאצים רצו למחוק כל זכר של דמוקרטיה ולהשליט את האידיאולוגיה שלהם. לשם כך הם השתמשו בשלושה אמצעים:1. צווים וחקיקה - בהתחלה היטלר שלט באמצעות צווי חירום, באישור הנשיא ועל פי החוקה.שריפת הרייכסטאג, שהתרחשה ב-27.2.1933, כשבוע לפני הבחירות שהיטלר תכנן סיפקה תירוץ להחיל חוקי חירום. היטלר האשים את הקומוניסטים בשריפת הרייכסטאג מבלי לדעת שבאמת קומוניסט (שהגיע מבלגיה) עשה זאת, וזה אפשר לו להוציא את הקומוניזם מחוץ לחוק.למחרת היטלר פרסם את הצו להגנת העם והמדינה צו חירום שביטל את זכויות היסוד של האזרחים: חופש הביטוי, חופש העיתונות וזכות ההתאגדות. הצו אפשר להפר את הפרטיות של קשרי הדואר, הטלגרף והטלפון, אפשר הוצאת צווי חיפוש והחרמה, הסמיך את הממשלה להעביר לידיה סמכויות שלטון בכל מדינות גרמניה וקבע עונש מוות לחלק מהפשעים. למרות אווירת הטרור וההפחדה שליוותה את הבחירות, עדיין הייתה תמיכה במפלגה הסוציאל-דמוקרטית ובמפלגה הקומוניסטית, והנאצים לא זכו ברוב שלו הם ציפו.* חוק ההסמכה - חוק שנחקק במרץ 1933 והעניק להיטלר סמכות לחוקק חוקים בלי הפרלמנט, ואפילו בניגוד לחוקה. בחקיקת חוק זה, היטלר ביטל את הפרדת הרשויות, כי סמכות הביצוע והחקיקה היו נתונות בידי גורם אחד, והחוקה נוטרלה. מרגע זה לא הייתה ערובה שזכויות הפרט יישמרו.גלייכשלטונג - האחדה: פעולות כלכליות, פוליטיות, חינוכיות וחברתיות שמטרתן להשיג את אחדות המדינה והמפלגה ולבטל את קיומם של מוסדות אחרים במדינה. ההאחדה יצרה מהפכה חוקית ולאומית, וסייעה להבטחת השלטון הריכוזי של הנאצים במדינות גרמניה. ההאחדה, שמזכירה את הפשיזם, ביטאה את עקרון הנאציזם: עם אחד, מדינה אחת, מנהיג אחד. יש קשר הדוק בין ההאחדה לבין עקרון המנהיג. באמצעות מדיניות זו היטלר רצה להקים את האומה שתיצור את הסדר החדש: תקים את הרייך השלישי ותשליט את האידיאולוגיה הנאצית. חוקים שהתקבלו במסגרת ההאחדה:א. החוק לשיקום שירות המדינה המקצועי (אפריל 1933) - נותן אפשרות לפטר עובדי מדינה מסיבות פוליטיות וגזעיות. מדובר על יהודים ועל מתנגדי משטר (למשל, קומוניסטים). זהו החוק הראשון שבו התבטאו האנטישמיות והגזענות.ב. החוק להגנת אחדות המפלגה והרייך (מאי 1933) - קבע שהמפלגה הנאצית היא המפלגה החוקית היחידה בגרמניה, ויוטלו עונשים על מי שיקים מפלגה פוליטית אחרת. כתוצאה מכך, בבחירות שהתקיימו בנובמבר 1933 הנאצים זכו בכל המושבים ברייכסטאג, וזה אפשר להם לחוקק ולבטל כל חוק במסווה חוקי. ג. חוקי נירנברג: חוק אזרחות הרייך (ספטמבר 1935) חוק שהגדיר שרק בעל דם גרמני יכול להיות אזרח הרייך, ורק לו יהיו זכויות פוליטיות מלאות.ד. החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני הבטחת שמירת טוהר הדם של העם הגרמני עי הפרדה בין יהודים לגרמנים. X

הוא אסר על יהודים להחזיק יותר מ 80 שקל בבית שלהם X

לקח את הרכוש ואת כל הזכויות X

שואל השאלה:כן תודה לכן מצאתי מה שהייתי צריכה X

חוק דגל הרייך קבע ששחור, אדום ולבן הם הצבעים הלאומיים, ודגל צלב הקרס הוא הדגל הלאומי.חוק אזרחות הרייך קבע כי רק לבעלי דם גרמני, התנהגות נאצית ותושבי גרמניה תינתן אזרחות גרמנית. נוצרה הפרדה בין אזרחי הרייך (Reichsbrger) לבין נתיני הרייך (Staatsangehrige) וזרים (Auslnder - תושבים שאינם אזרחים). התקנה קבעה שיהודי (להבדיל ממישלינג) לא יכול להיות אזרח הרייך, ולכן לא מגיעות לו זכויות פוליטיות, ובהן זכות הצבעה ואפשרות כהונה במשרות ציבוריות. הוא גם אינו זכאי להגנה משפטית. לחוק זה נלוותה תקנה חשובה שהגדירה מיהו יהודי:יהודי הוא מי שמוצאו לפחות משלושה סבים יהודים (כאשר סב יהודי הוא סב אשר השתייך לקהילה הדתית היהודית). אדם שאחד או שניים מסביו יהודים נחשב רק למישלינג, אלא אם:יש לו שני סבים יהודיים, וגם:הוא משתייך לקהילה הדתית היהודית, אונשוי ליהודי, אונולד כתוצאה מיחסים עם יהודי, בין אם במסגרת נישואין ובין אם לא (כך שיש לו 2 סבים יהודים ועוד 2 או יותר סבי-רבא יהודים)החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני (חוק הגנת הדם) אסר על נישואים בין יהודים לבין גרמנים, ואף ביטל נישואים קיימים; נאסר קיום יחסי מין עם יהודים; נאסר על היהודים להעסיק עוזרות בית אריות (מתחת לגיל 45) ופועלים גרמנים, כדי למנוע את עליונות היהודים על הגרמנים וקיום יחסים עם המועסקים (שעלולים להביא לילודה); נאסר על היהודים להניף את דגל גרמניה ודגל המפלגה הנאצית או לעשות שימוש בצבעיו, כדי שלא לטמאו, אבל הותר להם להציג סמלים יהודיים כמו מגן דוד.אושרה בחוק אפליה במספר תחומים כנגד יהודים. לדוגמה, איסור ישיבה בספסלים ציבוריים, איסור כניסה למתחמים ציבוריים שונים, הגבלות על למידה באוניברסיטאות, הגבלה על עבודת אנשי סגל יהודים באוניברסיטאות ועל עבודת רופאים יהודים בבתי חולים גרמניים, איסור על החזקת כלבים וחיות מחמד אחרות על ידי יהודים, ועוד. X

שאלות קשורות