איך קוראים לאפליקציה שמדברים עם אנשים מחול שלא מכירים

Omegle (?) X

Flinch (?) X

שאלות קשורות