סייגים וסגידה - מה פירוש המילים: סוגד ו -סייג? תודה רבה!

סוגד - מעריץ! סייג - זה כאילו משהו שמגלה משהו! X

סייג- הגבלה, איסור.. פועל: תחם, הגבילסוגד- משתחווה, עובד את.. X

סייג- לפעמים משמש כגדר, גבול.סוגד- משתמשים למי שמגזים בהערכתו, הערצתו למשהו. X

סייג- הגבלה, איסור.סוגד- משתחווה, עובד את.. X

סוגדת: מעריצה.סייג: חייב לגלות את זה, להגיע למטרה של משהו. X

שאלות קשורות