בטרפז שווה שוקיים ABCD, אורכי בסיסים הם: DC=7,AB=10. הזווית שבין האלכסון BD לבין הבסיס AB היא (זווית)DBA=32 מעלות א. אלכסוני הטרפז נפגשים בנקודה O. חשב את מרחק הנקודה O מהבסיס הגדול. ב. חשב את המרחק שבין בסיסי הטרפז.

יהיה לי קל לענות על זה אם תהיה תמונה או משהו.. אבל זה נשמע לי מוכר.. מאיזה ספר זה ואיזה מספר שאלה זה? X

שאלות קשורות