איך רושמים ROB, TALK ו-PLAN בעבר?

talkedrobbedplanned X

Planned, Robbed, talked X

תמיד כשאת צריכה בעבר את צריכה להוסיף ed בסוף המילה X

שאלות קשורות