למה צריך לאהוב את הבריות כדי לקרב אותן?

לקרב אותן? למי? לאן?אם לא תאהב מישהו, ייתכן שהוא יתרחק. X

למדים זאת מהלל הזקן.הלל אומר, הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. (אבות, א, יב).ואכן בתלמוד הבבלי רואים כי כך זה עובד, במספר סיפורים על גויים הבאים להלל ושמאי, כשבכול פעם זה היה הלל דווקא וגישתו אשר הצילה אותם מן החטא.קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי השכינה (מסכת שבת, פרק לא, א)אך כיום הציווי התעדן למיזוג בין השניים.תנו רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת (סנהדרין, קז, ב).פס שמוכיח עצמו בזכות הסיפור שמסופר אחריו על ישוע בזמן בו היה רק תלמיד יהודי, ולאחר שחטא רבו גער בו בחינת שמאל דוחה והוא אכן חזר מספר פעמים לבקשת תשובה, עד שיום אחד בזמן תפילה רבו סימן לו עם היד שיחכה וישוע פירש את זה כדחייה והלך לדרכו, מה שמראה שהשמאל הדוחה מועילה רק אם לאחריה יש ימין מקרבת.או ביותר פשטות, יש לצעוד בשביל הזהב של הרמבם. X

שאלות קשורות