היום הייתי בצו ראשון. מתי אני אדע את הקבא והדפר שלי? ואיך? בודקים באינטרנט או מה?

0 תשובות

שאלות קשורות