היום הייתי בצו ראשון. מתי אני אדע את הקבא והדפר שלי? ואיך? בודקים באינטרנט או מה?

ייקח עוד זמן עד שיהיו תשובות.בכל מקרה, ניתן לבדוק אם יש חדש באתר עולים על מדיםצריך להכניס את מספר התז, ואת הסיסמא שקיבלת כבר בצו (יש באתר כבר הדרכה לכל מקרה.)קישורים מצורפים:עולים על מדים X

שאלות קשורות