מה משמעות שם המשפחה - אבודרהם?

ממה שאני זוכרת זה שם משפחה של סוחר והיה כזה טוב שהיה תמיד מוסיף במשקל, לכן קראו לו אבודרהם שהיה מוסיף במשקל לטובת הקונה. הוא היה מספרד.קישורים מצורפים:על רבי דוד (בר יוסף) אבודרהם X

דרהם בערבית ישנה משמעה מידת משקל ( היום כ 3 גרם). כנראה משפחת סוחרים שעסקה בממכר ולכן היתה שוקלת כל הזמן סחורה ללקוחות. X

בסד, פרוש השם אבי-המטבע על שם סבו של הפרשן רבי דוד בן יוסף אבודרהם אשר אף הוא נקרא בשם דוד אבודרהם אשר היה ממונה על האוצר או הכספים מטעם המלך בספרד עלכן נקרא שמו אבי- המטבע, פירוש נוסף שקראתי אודותיו: אבו-אב דרהם-למעלות, דהיינו אב למעלות. ויהי רצון שזכות צדיקי המשפחה הזאת אשר השמות דוד, יוסף ויעקב עוברים בה מסב לנכד והלאה תגן על בניה ונושאי מורשתה יחד עם כל בית ישראל עד ביאת גואל צדק אמן. X

המשפחה עסקה בהטבעת המטבע הלאומי של ספרד ועבור מלך ספרד.רבי דוד בן יוסף בן דוד זצקל היה מפרש התפילות, ידוע בספרו ספר אבודרהם. X

אבודרהם (סלמון) סוחר יהודי מהעיר סוויליה שבספרד, טבע מטבע של דרהם אחד זהב, לכן נקרא אבו - דרהם כ-אבי המטבע, הדרהם משמש עד עצם היום הזה במרקו כהילך חוקי.דוד אבודרהם בן יוסף בן דוד בן סלמון, הינו חכם מהראשונים, שנתפרסם בעיקר על ספר פירוש תפילות ראש השנה והימים הנוראים - והלכות פסח, היה מקובל על הרבי מלובביץ, כמו כן מקובל על פוסקים אשכנזים וספרדים. X

והרי לכם הסיפור על ר דוד יוסף ( אבודרהם), שהיה סוחר תבלינים וחכם בתורה.ובאחד מן הימים לאחר שמחר סחורה לסוחר גוי, שהיה אחד מלקוחותיו, ומשזה הלך לדרכו ראה דוד יוסף שהחסיר בטעות מהגוי דרהם אחד, סגר את חנותו, עלה על עגלתו ודהר אל ביתו של הגוי,ואמר לו, הנה לך הדרהם שהחסרתי ממך בטעות.תמה הגוי מאוד ואמר לדוד יוסף, מה זה קרה לך? שהרי בשבוע הבא אני שוב אצלך, בשביל מה טרחת לסגור את החנות ולהגיע לכאן? בשביל דרהם אחד? יכולת להחזירו בפעם הבאה שאני אצלך...ענה לו דוד יוסף... מאחר שביהדות.. גזל מגוי הנה עבירה חמורה... הייתי חייב לבטל ספק ולהחזיר את החסר מייד.. חשב הגוי ואמר.. אם כך עלי ללמוד עוד על תורתכם... וכך מצאו עצמם שני הסוחרים יושבים יחד ור דוד יוסף מלמד תורה ויהדות את הגוי.ומשחלף זמן החליט הגוי להתגייר... והשם שנבחר עבורו היה היה.. דרהם...ולדוד יוסף שגייר את הגוי... הוסיפו את השם אבודרהם...ווכך גם נודע ר דוד יוסף אבודרהם לחכם גדול שכתב את סידור התפילה ועל כך ניתן ללמוד באינצקלופדיה העברית... X

שאלות קשורות