מה זה צלע נגדית? מה זה צלע סמוכה? מה זה צלע מקבילית? אפשר נימוקים פליז

נגדיתהצלע ממול נגד לצלע הזאת למשל זו הכוונהסמוכה שיש להן קודקוד משותףמקביל בערך צלע זהה ממול X

שאלות קשורות