עוד כמה ימים זה הסילבסטר?

יומיים.. X

עוד יומיים X

נוביי גוד.. די לקרוא לזה סילבסטר -_-. X

את מתקוונת נובי גוד!או בעברית השנה החדשה X

נובי גוד וסילבסטר זה לא אותו הדבר, מפגרים. X

נובי גוד הוא חג בפני עצמו, הסילבסטר הוא רק הלילה שבו מתחלפת השנה האזרחית. X

הפוך^ X

שאלות קשורות