מה ניתן ללמוד מהנוסחה של המים - H2O?

מולקולות מים מורכבת משני אטומי מימן ומאטום חמצן אחד.זו מולקולה קוטבית. X

שמולקולת מים מורכבת משני אטומי מימן ואטום חמצן X

מורכב משני אטומי מימן ואטום חמצן, אנאורגנית, לא מכילה אנרגיה X

מה שזה שמעליי כתב X

שמולקולת מים מורכבת משני אטומי מימן ואחד חמצן X

שאלות קשורות