ילדים להורים גרושים נקראים ילדים בסיכון?

תלוי איך מתנהגים אליהם בבית ואם המצב הכללי בסדרלא בסדר.בעיקרון,זה לא נקרא. X

לא ממש ולא X

No. X

שאלות קשורות