במשחק ראש וזנב, אני כבר יומיים לא מצליחה לפתור את זה יש את המילה הראשונה שהיא עלי ---- ואז את המילה העולם, מה זה יכל להיות?

גביע עם זה עדיין רלוונטי X

הצלחת את כלל _ _ _ _ משולשת? X

לא הצלחתי עוד אחד אזרח _ _ _ _ עצמיאשמח לעזרה (: X

אזרח כבודכבוד עצמי X

שאלות קשורות