למה לפי היהדות אסור להתגלח בסכין אם בכלל אסור?

השאלה לא מובנת:/לבנים אסור להתקלח עם סכין גילוח.. X

שואל השאלה:למה אסור? X

הנהקישורים מצורפים:פה X

בגלל שזה כאילו אתה אוכל חזיר זה אסור.. לא יודעת תסיבה ככה שמעתי. X

שואל השאלה:מה הקשר חזיר לגילוח? X

מאיפה אני יודעת מה הקשר ככה אמרו לי. X

שואל השאלה:לפי מה שכתוב בפרשת אמור אסור להתגלח בכלל X

לא. אמרו שעדיף לא להתגלח. ואסור להוציא את השערה מהשורש... במכונה אתה לא מוציא אותה... בסכין אתה כן. X

שואל השאלה:כתוב זקנם לא יגלחו משמע בכלל לא להתגלח X

הנה ציטוט:לא את הפנים אלא את הזקן. התער מוריד את השערה עם השורש. זו דרך השחתה שאסרה התורה. גילוח במכונה מגיע עד לעור, אבל לא מוציא את השערה מהשורש.לדברי הרב בדוש, ניתן לגלח את הזיפים ואת הזקן, אם כי לא בדרך השחתה. אם המכונה לא מורידה את השיער מהשורש - אפשר לגלח על פי ההלכה, כי אין כאן השחתה. אבל על פי הקבלה *עדיף* לא לגלח בכלל. עם זה, כל מקרה לגופו. לכן לדוגמה, בחורי ישיבה צעירים שיוצאים לשידוכים מתגלחים כדי לשמור על מראה צעיר. אחרים מקפידים שלא לגלח. אבל מבחינת איסור הלכתי - ישנו איסור על גילוח רק דרך השחתה. X

לא לבנים אסור להתגלח עם סכין בפנים בגלל שזה מוציא דם או משהוו כזה... X

שאלות קשורות