עשיתי צילום רנטגן בחרפ בצריפין. אמרו שישלחו את התוצאה לרופא היחידה שלי. מה זה אומר שיש שבר או אין שבר?

זה אומר לא ידוע תראי לפי התוצאה עצמה X

שאלות קשורות