כדי להתקבל למגמת אומנות אני צריכה לעבור מבדק בחשיבה יצירתית. מה יהיה שם? מישהו עשה אותו ויכול לספר?

בכל מקום זה משהו אחר אבל X

שואל השאלה:פשוט בכלליות מה אמור להיות X

צריך להביא כמה עבודות שהכנתוגם יתנו לך לעשות משהו מעשי במקום מולם אי אפשר לדעת מה זה כי זה משתנהאבל סתם הם יכולים להגיד לך תציירי כבשה או משהו X

שאלות קשורות