דחוף משפטים כמו _____ התותח יעשה גם אותך אני יודעת שזה מפגר. אבל זה חשוב

שואל השאלה:ה____ זה שם של מישהוזה היה סטטוס של מישהו שחברות שלי רבו איתו וזה נהיה סוגשל בדיחה פרטית ואני צריכה משפטים דומים X

-יעשה אותך כוכבת או שסתם יעשה אותך-גניקולוג לא מוסמך, אבל מוכן להעיף מבט X

שאלות קשורות